Vart går investeringsstödet

För de som är intresserade av att studera vart investeringsstöden gick under perioden 2007-2009 så finns nu en skrift från Jordbruksverket att ladda hem.

Investeringsstöden utgör en av flera delar i Landsbygdsprogrammet och utgår till traditionella jordbruksföretag och företag med annan småskalig verksamhet på landsbygden. Stöden finansieras delvis av EU. Under perioden 2007–2009 gick 71 % av beslutat stöd till jordbruket, varav 48 % till mjölk- och nötköttsproducenter.

Får och getter
97 ärenden rörande fårskötsel beviljades stöd under perioden. I nästan samtliga fall avser investeringarna ny-till eller ombyggnader som medför att produktionen ökar. Några få företag producerar fårmjölk som vidareförädlas vid sidan av ren fårköttsproduktion.

Beviljade stöd rörande gethållning förekommer endast i Jämtlands, Gävleborgs, Kalmar och Östergötlands län. I samtliga fall är slutprodukten getost som säljs under speciellt varumärke.