Dålig efterfrågan på skinn & hudar

Även i Australien tvingas slakterierna sänka avräknings-priserna pga minskad efterfrågan på kohudar och lammskinn.

Om marknaden fortsätter att falla fritt så kommer de förmodligen att tvingas destruera hudar.

Lamm- och fårskinnens värde har halverats de senaste månaderna och kohudarna säljs för en fjärdedel av priset jämfört med för ett år sedan.

Robbie Radford från Radford Meats i Victoria säger att den stora nedgången i efterfrågan på hudar, skinn, talg och köttmjöl saknar motstycke.

"Detta har en stor inverkan på vår ekonomi," säger Radford. "Allt började falla i slutet av oktober och så lågt som det är nu har det inte varit de senaste 30 åren."

Lamm- och fårskinnens värde har inte fallit lika snabbt som de andra produkterna men nu drabbas även de. 

Lammskinn från lamm som väger mer än 24 kg och har över 5 cm lång ull betalas nu med $6-$7.50 och ner till $5. Detta kan jämföras med förra årets betalning på $10.

John Knox på Knox International säger att efterfrågan bara har försvunnit. T ex har Kina inte så stor behov av skinn längre till konsumentvaror pga global kris. Hans försäljning har halverats jämfört med förra året och han har varit tvungen att låta folk ta ledigt.

"Vi får ta det dag för dag," säger han "och blir marknaden för dålig så får vi helt enkelt stänga igen."

 

Artikeln finns att läsa i sin helhet på Weekly Times Now och är fritt översatt av Emma Rosenmüller.