Får jobbar med brandskydd

Även i Californien har man ibland problem med våldsamma bränder ibland och dessa blir värre när det finns övervuxen mark med mycket buskar och högt gräs.

Lloyd Binning har en del mark i Redding i norra Californien och han fick sig en tankeställare i september när det brann i dalen nära hans hem.

Men istället för att ge sig ut med buskröjare så har han hyrt in får och getter från företaget Ewe’nique!

De hungriga djuren anlände till Lloyd och Cecilia Binnings sluttande mark och satte genast igång med uppgiften.

"Att se fåren röja är bättre än att titta på kabel-tv," konstaterar Lloyd Binning.

Raul Carlos, som driver Ewe’nique, har sålt denna tjänst till Binnings för 100$ men priserna varierar beroende på jobbet de ska utföra. Den här gången är det ca 30 st får och getter som är i tjänst.

Carlos har djuren på sin gård i vanliga fall och annonserar ut deras tjänster i lokalområdet. Fåren är av rasen Navajo-Churro och äter liksom getterna begärligt av allt, även grövre växter och buskar.

Red, vallhunden, håller uppsikt över flocken medan den betar sig fram i terrängen.

Klicka här för att se en intervju med Raul Carlos och se bilder på fåren i arbete.

 

Fritt översatt av Emma Rosenmüller.