Dispens för Finullsbaggar till Linköpingsauktionen 2020

Finullsbaggar kommer detta år att kunna anmälas till auktionen i Linköping även om de inte är riksbedömda.
Detta då en av av tre möjliga riksbedömningar för Finull som ska anmälas till Linköping ställts in på grund av corona, men också för att ta höjd för att ytterligare förändringar i riksbedömningsplanen kan bli aktuella.
Ej riksbedömda baggar som anmäls till auktionen i Linköping ska vara ull- och kroppsmönstrade på gårdsnivå, samt ha avelsvärden.
Finull har sedan tidigare beviljats förlängd anmälningstid till auktionen i Linköping för att möjliggöra riksbedömning. Riksbedlömningarna i Bohuslän den 21/8 respektive Jönköping 23/8 är två möjligheter för riksbedömning av baggar som ska anmälas till Linköping.

Alla anmälningar för finullsbaggar skickas till Ulf Ekholm, ekholmulf@hotmail.com, senast den 23/8 2020.
Riksbedömning päls- och ull 2020 ››
raser_finull2