Politikerträff om varg i Askersund

I Askersund hölls i onsdags en träff om varg för politiker på riks, regional och kommunal nivå, initierad av LRF Örebro.
Uppslutningen var enorm, 23 politiker från alla nivåer och nästan alla partier deltog, utom V som inte anmälde sig och KD som lämnade återbud. Det kom även flera journalister till träffen.
Askersund2020b
Suverän uppslutning och stort intresse för vargfrågan. Foto Carin Grafström
Fårbönder i Örebro län är extra utsatta för vargangrepp. Riksdagen har 2013 beslutat att Sverige ska ha 170-270 vargar för att säkra långsiktig överlevnad av varg i Sverige. Enligt inventeringen i vintras har Sverige ca 365 vargar, nästan 100 individer fler än vad som beslutats. I Örebro län finns idag ca 50 vargar på en yta som motsvarar mindre än 2 % av Sveriges totala yta. I länet har man också hårt tryck av kron- och dovhjort, vildsvin, fåglar och älg som orsakar skador på grödor och skog. Vargen och andra rovdjur orsakar skadar på tamdjur, bidrar till oro för djurhållaren, påverkar investeringsvilja och framtidstro.
LRF har som mål att halvera vildsvinsstammen, vilket är helt nödvändigt. Jakt, natur och rekreation framställs ofta som väldig värdefull, men de bör sättas i förhållande produktionens värde. Enligt uppgift är jakt och rekreations samlade värde 4,7 miljarder, lantbrukets värde 55,7 miljarder och skogsbrukets värde 155 miljarder. En tankeställare!
Frågan till träffens deltagare var hur vi kan öka livsmedelsproduktionen med varg i Örebro län och vi hade tre medskick till politikerna:

  • Följa upp det som är beslutat i Rovdjurspropositionen
  • Full ersättning både för direkta och indirekta skador
  • Ska livsmedelsförsörjningen öka måste det till en attitydförändring -> skapa framtidstro och lönsamhet ute på gårdarna

Vi var i hagen där Kalle och Anne Dufwa hade ett stort angrepp (29 djur) för två år sedan innanför RAS. Kalle berättade om angreppet och tiden därefter. Hur djuren påverkades, de ekonomiska konsekvenserna, oron och om kontakten med länsstyrelsen, som stöttade och hjälpte till mycket i samband med angreppet.
Askersunds Kommungruppsordförande Janne Lundberg redogjorde runt problemen som 43 utskrämda stutar orsakade förra året, och som det tog 6 veckor att hitta och fånga in.
Vi fick även information om hur Statsstödsreglerna påverkar, bland annat genom sitt maxtak på tre år som gör att man inte får mer bidrag om ”man slår i taket”.
Träffen gav mycket bra diskussioner och frågeställningar och flera medskick till riksdagspolitikerna.
Det är inte bara varg som påverkar djurhållning och betesdrift, men det är ofta det som får droppen att rinna över.
Text Gudrun Haglund Eriksson