Politiker träffade djurbönder

veckobrev
3 juli 2020 | Man kan inte säga annat än att våra politiker är intresserade av hur livsmedelsförsörjningen påverkas av varg. Åtminstone i Örebro län.
I Askersund hölls i onsdags en träff om varg för politiker på riks, regional och kommunal nivå initierad av LRF Örebro. Uppslutningen var enorm, 23 politiker från alla nivåer och nästan alla partier deltog, utom V som inte anmälde sig och KD som lämnade återbud. Det kom även flera journalister till träffen. Vi var i hagen där Kalle och Anne Dufwa hade ett stort angrepp (29 djur) för två år sedan innanför RAS. Kalle berättade om angreppet och tiden därefter. Hur djuren påverkades, de ekonomiska konsekvenserna, oron och om kontakten med länsstyrelsen, vilka stöttade och hjälpte till mycket i samband med angreppet.
Frågan till träffens deltagare var hur vi kan öka livsmedelsproduktionen med varg i Örebro län, och vi hade tre medskick till politikerna:

  • Följa upp det som är beslutat i Rovdjurspropositionen
  • Full ersättning både för direkta och indirekta skador
  • Ska livsmedelsförsörjningen öka måste det till en attitydförändring -> skapa framtidstro och lönsamhet ute på gårdarna

Träffen gav mycket bra diskussioner och frågeställningar och flera medskick till riksdagspolitiker. Gudrun har skrivit mer här.
Askersund2020a
Gudrun, Anne och Kalle Duwfa. Foto Carin Grafström
För att locka media att uppmärksamma att ullanvändningen ökar har vi skickat ut ett pressmeddelande med vår färska ullstatistik. Att uppvakta media ingår i vår långsiktiga strategi för den svenska ullen. För varje rubrik och spaltcentimeter text i media ökar efterfrågan, och i förlängningen också priset på svensk ull.
Möte idag med Axfoundation tillsammans med the Swedish Wool Initiative. Axfoundation är villiga att hjälpa till med att ta industriullen ett steg till, och ett projekt håller på att startas upp. Vår roll är att bevaka att detta sker också på fårbondens villkor.
Claudia kommer att jobba som lärare på Forslundagymnasiet till hösten och där ansvara för 10 poängs-kursen om ull och skinn. Kursstart i augusti inom utbildningen till driftledare lantbruk. Det här blir spännande och är en möjlighet att nå ut med aktuella kunskaper om ull till exakt rätt målgrupp. Vi ser också mycket fram emot att genom Claudia få direktkontakt med blivande driftledare som kommer att jobba med får.
Lammbranschens enade rådgivare, Gimrarna, ägnar dagen åt fortbildning inom ekonomiuppföljning i lammföretag. Pernilla Salevid som är lantbruksekonom har tagit fram en modell att använda för uppföljning lammföretagens ekonomi, och vi tror det är många företag som behöver säkrare siffror på hur det står till i företaget. Till exempel som underlag för beslut om investeringar, satsningar och generationsskifte. Titti Strömne, Glada Fåret, håller i projektet som vi får veta mer om till hösten.
Gimrar
En liten flock med Gimrar. Foto Pernilla Salevid
Svenska Köttföretagen har meddelat att en enig arbetsgrupp från branschens sida har fattat beslut om att lämna utredningen av en ny avgiftsmodell för köttkontrollen. Ska vi öka vår konkurrenskraft måste vi ha en jämförbar kostnad med övriga EU, säger Svenska Köttföretagens vd Hans Agné. Brev har skickats till ansvarig minister, ett pressmeddelande gick ut idag och en debattartikel kommer i UNT i morgon lördag. Det är endast avgiftsutredningen som lämnas. Övrigt arbete med effektiviseringar med mera i utredningen Moderniserad Köttkontroll deltar man fortsatt i, och försöker få till förbättringar.
Linnea Eklund, ullkonsulten och klassificeraren som många nog minns från årets Fårfest i Kil, har fått ett uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Sörmland att lära ut ullhantering som en kompetenshöjande åtgärd inom lantbruket. Linnea kan verkligen sin sak och detta blir toppen för er i berörda län, håll utkik. Vi andra är avundsjuka, men hoppas att konceptet sprider sig.
Datum för riksbedömning tyngre raser är klara. Lammproducenterna arrangerar köttrasernas riksbedömningar.
Finullsbaggar kommer detta år att kunna anmälas till auktionen i Linköping även om de inte är riksbedömda. Detta då en av tre möjliga riksbedömningar för Finull som ska anmälas till Linköping ställts in på grund av corona, men också för att ta höjd för eventuella ytterligare förändringar i riksbedömningsplanen. Ej riksbedömda baggar som anmäls till auktionen i Linköping ska vara ull- och kroppsmönstrade på gårdsnivå, samt ha avelsvärden. Lär mer här.

riksbed_karta2020_3

Riksbedömningarna för ull och päls planeras att genomföras enligt plan. Skaraborg är inställt och till följd av det är datum i Jönköping ändrat till 22 augusti, i övrigt inga förändringar såhär långt. Information inför årets riksbedömningar går ut per mail till alla samordnare nästa vecka, håll utkik i inkorgen.
Sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare hålls den 1 augusti hos Stefan Josefsson i Ramkvilla under ledning av riksdomare Birgit Fag. Detta är en utbildning för rekommenderade mönstrare som erbjuder tjänsten gårdsmönstring, och som ska genomgås med jämna mellanrum. Välkomna till årets duvning! Kursen kommer att läggas upp så att hänsyn tas till gällande corona-rekommendationer. Anmäl gärna redan nu, även om sista datum för anmälan är 27 juli. Minst 8 deltagare behövs för att träffen ska kunna genomföras.
Lokal- och rasföreningarna ansvarar för mönstringskurser steg 1 och steg 2. Om kurser planeras att hållas i år vill vi gärna veta det, kontakta Britta. Vi annonserar ut planerade kurser på hemsidan. Om deltagarna ska tilldelas intyg respektive diplom efter genomgången kurs måste förbundet känna till planerad kurs i förväg.
Om Får och Foder-gårdsbesöken under ledning av Theo Den Braver bokar på i snabb takt, dröj inte med att anmäla.
Årets Ull och Spinn-SM kommer att hållas utan fysisk publik. Vinnarna koras digitalt och det gäller även ullauktionen. Läs mer här.
Hur ser ett optimalt grovfoder ut? Vad är skillnaden i pris per kilo foder och per kilo torrsubstans? Är man på jakt efter foder att köpa in till sina får gäller det att ha koll. Det finns en bra artikel ur Fårskötsel i Kunskapsbasen om bland annat detta. Det finns mycket att läsa i Kunskapsbasen om foder och utfodring, titta in där någon dag då det regnar.
analysdubbelkoll
Har du någon gång råkat ut för en gnagande misstanke att grovfoderanalysen kan vara fel? Britta skickade grovfoderanalysen till två labb med tanken att den ökade kostnaden är försumbar jämfört med risken att utfodra fel. Hon skriver om testet och dess resultat idag i Om Får och Foder-gruppen på Facebook. Foto Britta Wendelius
Vi noterar med viss förskräckelse hur ofta djur helt utan MV-status bjuds ut via sociala medier och att presumtiva köpare alltför ofta inte verkar bry sig. Sprid gärna budskapet om hur viktigt det är att köpa friska djur till vänner och bekanta och i era egna kanaler.
Tidiga tecken på MV/CAE i en besättning är ofta diffusa, som till exempel ojämn tillväxt, förhöjd dödlighet bland lamm/killingar samt kroniska juverinflammationer. Typiska symtom på långt framskriden MV-infektion ses hos äldre får i form av avmagring, tilltagande andnöd och dödsfall. Vem vill köpa det? Det är inte svårt att få tag på MV-fria djur, och de är inte ens dyra.
Den utlovade Fårpodden om stängsel hann inte bli klar till idag. Men någon gång under helgen kan ni räkna med att den dyker upp. Varför inte lyssna på senaste Ullpodden så länge.
Trevlig helg önskar SF!
litenblomma
julivy
Så blev det högsommar. Foto båda ovan Britta Wendelius
Sammanställt av AnnaSisy