Påminnelse om att registrera anläggning där man håller landlevande djur och avelsmaterial

Källa Jordbruksverket
Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, är den 1 oktober. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

Den nya djurhälsoförordningen (Animal health law, AHL) träder i kraft den 21 april. Eftersom EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av AHL, har Jordbruksverket kunnat flytta fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober.

Den som redan har en produktionsplats för landlevande djur ska komplettera uppgifterna
Den som sedan tidigare har en produktionsplats ska inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den befintliga, till exempel med nya djurarter.

Den som transporterar landlevande djur mellan länder ska registrera sig som transportörAlla som transporterar hållna hovdjur, klövdjur eller fjäderfän till eller från andra länder ska registrera sig som transportörer i e-tjänsten Flytta djur mellan länder senast den 1 oktober.

Läs mer här