Fältrapporten maj 2020

Läget i fält med Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare, hortorådgivare och försöksledare.
Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med regelbundna rapporter, över odlingssäsongen. frapportenRapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck, insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.
I denna fältrapport:

  • Hur ser vallskörden ut? Vallprognoser?
  • Hur ser sjukdomstrycket ut? Något som sticker ut inom växtskydd?
  • Hur har kyla och frost påverkat grödorna?
  • Hur ser vårbruket ut i norra Sverige?
  • Hur ser vallförsöken ut inför första skörd? Är det något nytt som testas på försöks- stationen i år?

Hämta Fältrapporten nr 2, maj 2020 (pdf) ››