Fira fåret och mångfalden idag

veckobrev
22 maj | Fredag, vackert väder och en god anledning att fira.
Idag är det Biologiska mångfaldens dag, en temadag utsedd av FN. Det är alltså en internationell dag som uppmärksammas över hela världen, men Sverige sägs vara landet som firar den mest. Citat Jordbruksverket ”Det viktigaste för att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet är att vi har kvar ett jordbruk i hela Sverige. De flesta av arterna som lever här hotas av att det tidigare öppna landskapet växer igen när jordbruk upphör.”
Får och lamm är viktiga för att bevara naturbetenas mångfald och för att hålla öppet runt hus, torp och gårdar. De ska förstås hyllas som hjältar idag och alla andra dagar. Vad tror ni om picknick i fårhagen, med tal till fårens ära?
brittaw
Britta missar inte en chans att fika med fåren. Foto Lasse Sjöberg
kossorvillvaramed
Kossorna kommer också till partyt. Foto Anna Törnfelt
Nu är det klart att Erika Brendov kommer att vara lamm- och nötansvarig hos LRF Kött under Viktoria Östlunds mammaledighet. Erika jobbar med djurskydd och djuromsorg hos LRF, vilket hon kommer att fortsätta med på deltid. Välkommen Erika i fårens och lammens tjänst, vi hoppas att vi kommer att ha mycket kontakt framöver!
SFs styrelse hade ett virtuellt möte utan protokoll under veckan för snack och dialog. Vi känner att det börjar bli dags att träffas, men det verkar inte troligt att att det fysiska sommarmöte som vi brukar ha är möjligt i år. Vi diskuterade bland annat den närmast kommande tidens viktigaste frågor. Enighet i styrelsen om att vi måste jobba hårt för att medlemmar ska stanna och nya hitta oss, och att vi behöver få mer fart på seminverksamheten.
Gård & Djurhälsan har haft sin bolagsstämma denna vecka samt ett styrelsemöte. Båda via digitala möten, vilket fungerar bra. Bolagsstyrelsen är oförändrad sånär som på en person då Nötköttsproducenternas representant har bytts. Kursverksamheten har varit lite avvaktande under våren, men nu kommer den att startas upp och då många gånger i digital form.
Gård & Djurhälsan har tyvärr kunnat konstatera att licenspreparatet Zolvix, som har provats i besättningar som fått resistenta parasiter, inte fungerar tillfredsställande. I en besättning kunde man konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong. Läs mer här.
Resistens mot avsmakningsmedel är ett snabbt växande problem i Sverige, och kan komma att bli ett av de stora hoten mot djurens hälsa och fårföretagens ekonomi. Skydda din besättning genom stor noggrannhet vid avmaskning och inköp av livdjur.
Nationell strategi mot anthelmintikaresistens låter kanske som något man kan hoppa över att läsa, men det är det inte. En två sidor kort pdf som punktvis redogör för den strategi vi alla måste anamma. Läs den!
Juridiskt och ekonomiskt skydd för djurägare som råkar köpa in resistensproblem är att betrakta som obefintligt, vi måste som djurägare skydda oss själva.
Nu är det en dryg vecka kvar att svara på medlemsenkäten. Hittas inte länken i mailflödet går det bra att kontakta Britta för att få den igen. Passa på att säga vad du tycker att vi ska fokusera på framöver.
30 % har redan svarat och det anses som en mycket bra svarsfrekvens. Tack alla ni som svarat! Men fler svar är som sagt välkomna, till och med den sista maj.
Medlemsbrev via SFs utskickservice har denna vecka gått iväg till medlemmarna i Jönköpings Fåravelsförening.
Vi välkomnar en ny fårras till Sverige och avelsregistret; Babydoll, eller Southdown Babydoll som rasen också benämns. Det är ett litet lågvuxet får som på många håll används för att beta i frukt- och vinodlingar. Till Sverige har de kommit som embryon och de kommer att leva och jobba i en svensk vinodling. Det blir spännande att följa denna ras i Sverige. Från SFs håll säger vi välkomna till fåren med ett extra tack till importörerna för att de valt att introducera rasen via embryotransfer. Så mycket säkrare för landets djurhälsoläge än livdjurimport.
Ni har väl inte missat Facebookgruppen Får och Foder? Gruppen är knuten till Om Får och Foderkurserna, men alla är välkomna och man behöver inte varit med på föreläsning för att gå med i gruppen. Tips och bilder om foder, odling och utfodring, och möjlighet att fråga kollegor hur de gör.
Föreningen Ryafåret kommer i höst, efter den ordinarie riksbedömningen, att bjuda in ryafårsägare till en egen skräddarsydd riksbedömning för tacklamm och bagglamm av rasen rya. Målet är att öka intresset för rasen och att få fler ryafårsuppfödare att avelsregistrera, gårdsmönstra och riksbedöma sina djur. Mer info kommer i Fårskötsel och på hemsidan.
Årets riksbedömning av päls- och ullraser sker under perioden 21/8-2/9, vilket innebär sista dag för anmälan till Linköpingsauktionen redan passerats. Detta har uppmärksammats från flera håll, och förutom att det finns möjlighet att anordna skräddarsydd riksbedömning för finull så har finull som ras fått förlängd anmälningstid till Linköpingsauktionen. Sista anmälningsdatum för finull är 23/8. Tack till auktionskommittéen för er vilja att på ett konstuktivt sätt tackla situationen!
Plats och datum för gårdsmönstrarnas sambedömning är spikade, boka in lördagen den 1 augusti i era kalendrar. Pandemin gör att vi koncentrerar oss på ett tillfälle för sambedömning i år och vi kommer att ta de hänsyn kring arrangemanget som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Välkomna för att slipa dina mönstringsfärdigheterna och kalibrera instumenten inför årets mönstringssäsong!
finullare
Gårdmönstringsäsongen har redan börjat. Januarifödda finullslamm samlade för mönstring. Foto Gudrun Haglund Eriksson
Hushållningssällskapet jobbar med ett projekt om resurseffektivisering för fårgårdar, som ska resultera i olika verktyg till hjälp för bonden. Cecilia Hermansson HS Sjuhärad är projektledare, Birgit Fag och Karin Granström håller i projektet. Denna veckan hade man en workshop med några utvalda lammproducenter, vår nya styrelsemedlem Anna var en av dem, och man diskuterade bland annat hur nyckeltal från t ex Elitlamm kan användas. Låter spännande, vi hoppas få höra mer om detta.
Skinnrikets årliga skinnmässa kommer inte att kunna genomföras som vanligt i år, men kommitéen på Gotland meddelar att det i stället kommer att bli en skinn-tävling innan midsommar. Håll utkik.
Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar praktiskt och konkret för ett hållbart samhälle. Deras fyra programområden är hållbar produktion och konsumtion, framtidens mat, cirkulär ekonomi och inkluderande samhälle. De är väldigt intresserade av ull som cirkulärt material och vi för en intensiv dialog med dem eftersom de vill veta allt om de cirkulära ekonomiska flödena i ullproduktionen. Vad detta kan mynna ut i vet vi ännu inte, men vi vet mycket om ull och för att den kunskapen ska färdas vidare ut i samhället och näringslivet hoppas vi att detta kan vara en pusselbit.
HKScan har gått ut med information om Siljans chark och Ickholmen med anledning av att Siljans chark AB den 18 maj lämnade in konkursansökan. HKScan lämnade sitt ägande i Siljans i februari 2020 men fortsätter, på oförändrat sätt, att köpa in, slakta och avräkna djur i sitt norra inköpsområde.
I Europa börjar man få fullt i lagren av nöt och fläskkött, varför priserna nu går ner i EU. Här hemma är vårt avräkningspris på topp och svenskarna har visat stor trohet mot det svenska köttet under våren. Men det finns en viss oro att billigt kött kommer att börja pressa på utifrån.
Vi kontaktas av många som söker får för bete. Vi brukar tipsa om att man kan annonsera på vår hemsida, vilket några har gjort, men framför allt om att många länsstyrelser har betesförmedlingstjänst via sin hemsida. Söker du bete, kolla om din länsstyrelse har tjänsten och om det kan finnas något av intresse där.
Kom ihåg att det går bra att beställa hem foldrar om SF och Elitlamm. Bra att sticka i händerna på sommarens livdjursspekulanter. Skicka ett mail till Britta, så kommer en bunt på posten.
infomaterial
tarfredag
Nu tar vi fredag och picknick hos fåren. Vi hörs nästa vecka. Foto Gudrun Haglund Eriksson
Trevlig helg önskar SF!
staketjobb
Nästa avsnitt av Fårpodden har påbörjas, det kommer att handla om stängsel. Foto Elof Nilsson
tillsyn
Den dagliga tillsynen av djuren ute på betet hör till fårbondens roligaste arbetsuppgifter. Särskilt när vädret är vackert. Foto Einar de Wit
coolastelammen
När man vet att man är sötast och coolast. Värmlandslamm med attityd. Foto Claudia Dillmann
samlingunderlampan
Gestrikelammen kör morgonmötet under lampan. Foto Claudia Dillmann
gokvall
Maj är en hektisk månad, men ibland såhär års kan man få för sig att livet är enkelt. Man får passa på att njuta lite om det händer. Foto Elof Nilsson
Sammanställt av AnnaSisy