Ny rättvisare prisstatistik

Tidigare har de prisuppgifter som redovisats i lantbrukspressen byggt på notering från enskilt slakteri, vilket kan konstateras inte alls ger en korrekt bild av prisläget på olika köttslag. Detta då de flesta producenter sluter individuella avtal med slakteriet.

Frågan har diskuterats i LRF:s Husdjursdelegation där SF sitter med. LRF, Jordbruksverket och slakterierna har sedan halvårsskiftet enats om att ett mer korrekt avräkningspris för slaktdjur måste presenteras. Priset i nuvarande statistik bygger därför på ett genomsnitt av de stora slakteriernas faktiskt utbetalda priser till producenterna vecka för vecka som de redovisar till Jordbruksverket. Det nya sättet att rapportera in priser till Jordbruksverket ger också en mer rättvisande bild av Sveriges pris i EU:s prisjämförelser.

Diagram och jämförelser kommer att finnas här på hemsidan och de kommer att uppdateras kontinuerligt.

Text: Erica Lindberg

GENOMSNITTLIGA MARKNADSPRISER FÖR LAMM ÅR 2011 – 2012 t o m vecka 42 Öppna större bild ››

Uppgifterna bygger på SJVs statistik, som sammanställs av SCB på uppdrag av LRF. Priserna kan ej jämföras mellan länderna då beräkningarna inte är gjorda på exakt samma sätt.

Under hösten kommer navigationen här på hemsidan att omorganiseras något, och då finner vi eventuellt en annan plats för att visa aktuell prisstatistik.