SF tar plats i Nationella Rovdjursrådet

I Rovdjursrådet ingår en rad svenska organisationer som arbetar med rovdjur, eller som påverkas av rovdjurens existens, och nu också Svenska Fåravelsförbundet.

Rovdjursrådet är knutet till Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora, som är en fristående och opolitisk organisation utan ägarintressen. Geografiskt ligger Rovdjurscentret De 5 Stora i anslutning till Järvzoo i Järvsö.

Rovdjurscentret De 5 Stora har följande mål:

 • Att inhämta, popularisera och på ett allsidigt sätt vidareförmedla forskningsrön och annan kunskap om de stora rovdjuren, deras livsbetingelser och förvaltningen av dem. Särskild vikt skall läggas vid relationerna mellan rovdjur och människor.                                             
 • Att vara en oberoende och neutral avsändare av faktabaserad information om de stora rovdjuren.
 • Att bedriva verksamhet utifrån grundtanken att de stora rovdjuren skall existera i livskraftiga bestånd i landet.
 • Att uppmuntra forskning och utbildning om den svenska faunan, främst vad gäller de stora rovdjuren.

Rovdjursrådet tillsätter Rovdjurscentret De 5 Storas Styrelse och fungerar som ett rådgivande organ som skapar en bred kunskapsbas. Medlemmar erbjuds delta i två ordinarie möten per år. Idag är följande organisationer medlemmar:

 • Ekoturismföreningen
 • Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
 • Jägarnas Riksförbund
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Naturskyddsföreningen
 • Samernas Riksförbund
 • Svenska Djurparksföreningen
 • Svenska Fåravelsförbundet
 • Svenska Jägareförbundet
 • Svenska Rovdjursföreningen
 • Viltskadecenter
 • Världsnaturfonden WWF

Lotta Wallberg och Bertil Gabrielsson representerar oss i Rovdjursrådet.