Nyhetsbrev om stöd till landsbygden

Jordbruksverket:
Vi granskar fortfarande block i vissa delar av landet
Varje år granskar vi en viss mängd av jordbruksmarken i Sverige genom att titta på flygfoton. I år hade vi hunnit granska de flesta blocken innan vi öppnade SAM Internet men vi är inte riktigt klara med granskningen än. Om du gör din ansökan i SAM Internet tidigt kan du därför behöva gå in på nytt senare för att kolla om vi har granskat just dina block.

Råd till dig som söker miljöersättning
Alla miljöersättningar innehåller flera villkor som du måste följa. Följer du inte villkoren så riskerar du att få en mindre utbetalning än vad du förväntade dig. Det finns flera tips på vägen.

Vissa lantbrukare kan få ökat värde på sina stödrätter
Jordbruksverket föreslår att lantbrukare som skickar in en SAM-ansökan 2013 och som redovisade betesmark och slåtteräng i SAM-ansökan 2012 som var godkänd för gårdsstöd ska få ett högre värde på sina stödrätter under 2013. Enligt våra preliminära beräkningar kan det handla om 15-25 euro för varje hektar godkänd betesmark eller slåtteräng.

Mjölkproducenter som sökt tilldelning från nationella reserven
Under vecka 12 skickar vi ut 1100 beslutsbrev till de mjölkproducenter i norra Sverige som sökt och fått tilldelning från nationella reserven.

Läs nyhetsbrev nr 6 på Jordbruksverkets hemsida ››