Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd 3.4.16-13559/2020

Dnr 3.4.16-13559/2020
Datum: 2020-11-30
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››