Yttrande gällandeförslag till ändring av föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.16-08187/2020
Datum: 2020-10-09
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››