Yttrande gällande förslag till föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

Dnr 4.1.16-13072/2022
Datum: 2022-09-28
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››