Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Dnr 3.2.16-04306/2022
Datum: 2022-09-28
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››