Yttrande gällande förslag till föreskrifter om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd

Dnr 4.1.16-13073/2022
Datum: 2022-09-24
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››