Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om direktstöd och grundvillkor

Dnr 3.4.16-13074/2022
Datum: 2022-09-28
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››