Yttrande gällande remiss för samlad Nationell förvaltningsplan förbjörn, varg, järv och lodjur– förvaltningsperioden 2022-2027

Dnr NV-03553-18
Datum: 2022-09-28
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››