• Stora indirekta kostnader för rovdjursangrepp

  Källa: SLU Forskningsnytt Rovdjursangrepp på lantbruksdjur leder till indirekta kostnader för lantbrukare genom ökat arbete och minskad produktivitet. Syftet med vår studie var att undersöka de indirekta kostnaderna för fårbönder i Sverige till följd av rovdjurs angrepp och närvaro. En enkät skickades ut där lantbrukare fick beskriva förhållanden under 2013. Enkäten skickades till 563 fårbönder […]

 • Annons:  annons bild
 • Norge: Rekordlåga siffror för rovdjurskadade på får

  De konstaterade rovskadorna på får hittills i år är lägre under de senaste 20 åren, visar nya siffror från Miljødirektoratet. Fram till 1 augusti i år har 590 totalt rovdjursskador på får konstaterats. Förlusterna fördelas enligt följande: varg 135, björn 196 rovdjurskador, lodjur 92, järv 35, kungörn 106 och ”annat fredat vilt” 26. Detta visar […]

 • Små förändringar i vargstammen

  Resultatet från inventeringsperioden 2018/19 visar att det fanns 300 vargar i Sverige. Det är en marginell förändring från förra vintern då inventeringsresultatet visade cirka 305 vargar. Det totala antalet vargar i Skandinavien inventeringsperioden 2018/19 beräknas till cirka 380 vargar inklusive de vargar som dött under samma period. Osäker- hetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 300 och 494 […]

 • Annons:  annons bild
 • Norge: Katastrof om fåren inte får släppas på bete

  I slutet av maj observerades en björn i södra Gudbrandsdalen. Björnen fångades av en vildkamera norr om Tretten i Øyer kommun. På grund av skadrisken har Mattilsynet (Norges livsmedelsmyndighet) påtalat djurägarnas ansvar att vänta med betssläpp så länge björnen är i betesområdet. Några formella beslut att förhindra bete har ännu inte fattats, men norska livsmedelsmyndigheten […]

 • Nya miniminivåer för varg i Sverige

  Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet. Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300. Vart sjätte år rapporterar Naturvårdsverket till EU statusen för olika arter och […]

 • Annons:  annons bild
 • System tas fram för att upptäcka rovdjursattacker

  Ett nytt projekt ska ta fram ett system för att kunna upptäcka och avbryta rovdjursangrepp på tamdjur. På forskningsinstitutet Rise ska ett varningssystem för automatisk övervakning av tamdjur för att förhindra rovdjursangrepp utvecklas. Projektet kommer att genomföras inom Jordbruksverkets landsbygdsprogram. Systemet ska märka när djuren uppträder på ett sätt som de inte brukar göra, och […]

 • Fortsatt utveckling av fäbodar

  Fäbodar har funnits i hundratals år. Där har mjölkproduktion och förädling bedrivits småskaligt och med traditionella metoder som varit anpassade till platsen. Hur kan traditionell kunskap kring småskalig matkultur, traditionella växter, husdjursraser och kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas samt ge möjlighet att skapa nya arbetstillfällen? Vad behövs för att fäbodbruk ska kunna utvecklas? Läs den […]

 • Annons:  annons bild
 • Hundar, inhägnader och lapptyg – vetenskapligt bäst mot rovdjur

  En ny kartläggning har gått igenom hur effektiva olika åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur egentligen är. Hundar, inhägnader och lapptyg konstateras vara vetenskapligt pålitliga. 21 författare från tio länder har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mätt effekten av åtgärder som ska minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap. […]

 • Extra medel till rovdjursavvisande stängsel inom Tivedens vargrevir under 2018

  Länsstyrelsen i Örebro län har beviljats extra medel ifrån viltskademedlen, vilket innebär att det nu finns möjlighet för alla som har får eller getter inom Tivedenreviret att söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel, även på blocklagd mark. Läs här om förutsättningar för ansökan, vart den ska skickas och vart man vänder sig med frågor. Ansökningsblanketten kan […]

 • Annons:  annons bild
 • Vargen väljer hagar vid vatten

  Risken för rovdjursangrepp ökar markant om en av hagens sidor är öppen mot vatten. Det visar ny forskning från SLU. Rovdjursangrepp är många djurägares stora oro. För första gången har svenska forskare nu lyckats få fram ett statistiskt underlag om vilken typ av hagar som är mest sårbara för att varg och lo ska ta […]