• Nytt rovdjur kommer med säkerhet till Sverige

  Ett nytt rovdjur sprider sig allt längre norr ut i Europa och med största säkerhet kommer den även att etablera sig i Sverige. Det handlar om det vilda hunddjuret guldschakalen som, om den etablerar sig i större omfattning, kan generera problem framförallt för lammnäringen. Land Lantbruk: Nytt rovdjur kommer med säkerhet till Sverige ›› Mer […]

 • Annons:  annons bild
 • Upprop från Svenska Fåravelsförbundet

  Sprid uppropet nedan vidare Hämta som pdf ›› | Finns också på vår Facebooksida ›› Se också Stämmouttalande 2018 ›› Namninsamlingen som startades den 11 maj 2018 undertecknades av 1323 personer och är nu avslutad (1311 hade undertecknat vid inlämnandet). Listan har överlämnats till Kristina Yngwe, vice ordförande i landsbygds- och miljöutskottet. Enligt Rovdjurspropositionen, beslutad […]

 • Namninsamling för skyddsjakt i Sjundareviret

  Skrivunder.com: Skyddsjakt på Sjundareviret NU! ››

 • Annons:  annons bild
 • Behöver du hjälp med att gräsröja under ditt rovdjursstängsel?

  Nu erbjuder Länsstyrelsen Gävleborg kostnadsfri hjälp med röjning under betessäsongen 2018. Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida ››  

 • Vargskräcken sprider sig över Åland

  Vargskräcken sprider sig över Åland efter att en privatperson lyckat fånga två vargar på bild. Får- och tamdjursägare kräver omedelbara åtgärder. Men landskapsmyndigheten kan i nuläget inte ingripa förrän vargarna går till angrepp eller blir för närgångna. Hittills har det officiellt talats om en varg som under vintern vandrat över isen från fasta Finland. Nu […]

 • Annons:  annons bild
 • Stora skillnader i kostnad för rovdjursangrepp mellan län

  Länsstyrelserna betalar varje år ut cirka 2,5 miljoner kronor till lantbrukare i form av ersättning för rovdjursangrepp. Storleken på framtida ersättningskostnader beror på rovdjursstammarnas storlek och spridning. I en ny studie har SLU undersökt hur kostnaden för viltskadeersättning varierar beroende av förekomst av produktionsdjur, rovdjur och alternativa bytesdjur. Man har också tagit hänsyn till exponeringen […]

 • Inventering av varg

  Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Under inventeringsperioden redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete. En detaljerad slutrapport publiceras i juni. Här uppdaterar Viltskadecenter fortlöpande inventeringsläget i Sverige under inventeringssäsongen: Dokumenterade vargrevir (9 januari 2018) ›› Dokumenterade vargindivider (vecka 2, 2018) ›› Läs mer Viltskadecenter: Inventering av varg ››

 • Annons:  annons bild
 • Här ökar fåren mest

  På ett år har antalet tackor och baggar i Sverige ökat med över 20 000. Särskilt stor är ökningen i två län. Flest får finns det i Västra Götaland nästan 42 000 tackar och baggar, tätt följt av Gotland där antalet är knappt 35 000. Men det är i Stockholm och Värmland den stora ökningen […]

 • Viltskadestatistik 2016

  Nu finns viltskadestatistiken för 2016 sammanställd. Viltskadecenter: Viltskadestatistik 2016 ››

 • Annons:  annons bild
 • Beslut om vargjakt står fast

  Nu har Förvaltningsrätten i Luleå meddelat sin dom i de fem mål som gäller licensjakt på varg. Det blir licensjakt på 22 vargar, varken mer eller mindre. Målen handlar om jakt i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Länsstyrelserna i länen hade beslutat om licensjakt på totalt 22 vargar, men ett antal föreningar inklusive […]

 • Ändrad spelplan i EU om rovdjur

  Europarlamentet har antagit en resolution att EU-kommissionen bör ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet om hotade arter, som hittills gjort det svårt eller omöjligt att ha jakt på stora rovdjur. När den önskvärda nationella nivån för till exempel antalet vargar uppnåtts ska inte jakt på varg kunna stoppas med hänvisning till art- och habitatdirektivet, anser […]

 • Annons:  annons bild
 • DNA-teknik visar att besiktningar av misstänkta rovdjursskador oftast är korrekta

  Det är viktigt att besiktningarna av tamdjur som misstänks ha angripits av rovdjur stämmer. Både för att tamdjursägare ska få den ersättning de har rätt till och för att förebygga bedrägerier. Forskare från SLU och Lunds universitet har med hjälp av saliv-DNA dubbelkollat ett stort antal besiktningar av får. Det visade sig att besiktningspersonalen i […]

 • Vet vi vilka rovdjursavvisande åtgärder som fungerar?

  Källa: SLUs kunskapsbank Åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur är viktiga i områden där människor och stora rovdjur lever sida vid sida. Angrepp har förekommit i tusentals år, men förvånansvärt lite forskning finns kring åtgärdernas effekt. I en genomgång av vetenskapliga artiklar publicerade åren 1990–2016 hittades 21 studier där man utvärderat effekten av olika åtgärder […]

 • Annons:  annons bild
 • Rovdjursangrepp 2017

  Jag samlar här de angrepp som kommit till min kännedom, och som jag har länkat till från hemsidan. Syftet är att löpande under säsongen få en överblick över var angreppen äger rum, och ungefär hur många de är. Listan kan inte betraktas som en fullständig sammanställning över rovdjursangrepp på får som ägt rum under 2017. […]

 • LRF: Lammproduktionen måste öka

  Lammproduktionen har sjunkit med 11 procent de senaste fem åren. Produktionen behöver öka för att möta efterfrågan, det menar Gudrun Haglund-Eriksson representant från Lantbrukarnas Riksförbund Örebro Gudrun Haglund-Eriksson är ledamot i LRF Örebros regionstyrelse och är även själv lammproducent. Även om produktionen av lammkött ökar över hela landet minskar den i flera rovdjurslän, menar hon, […]