• Appen ger tusentals rovdjursobs

  Hittills i år har det kommit in över 7 680 rovdjursobservationer via appen Skandobs. Förra året var det drygt 18 200 observationer som sändes in till Skandobs, det skandinaviska rapporteringssystemet för observationer av björn, järv, lo och varg. Vem som helst med en smartmobil kan ladda ner appen och sända in bilder och annan information […]

 • Annons:  annons bild
 • Vargrevir vintern 2016-2017

  Preliminära data 24 mars 2017 Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Här redovisas vargrevir som är dokumenterade enligt gällande inventeringsinstruktioner som familjegrupper eller revirmarkerande par. Rapport vargläget 24 mars 2017 ››

 • Länsstyrelserna får fatta beslut om skyddsjakt även i fortsättningen

  Naturvårdsverket har beslutat att fortsätta delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur till alla berörda länsstyrelser. Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, lodjur och varg till samtliga länsstyrelser förutom Gotland. Delegationen gäller från och med 1 januari 2017 fram till och med 30 juni 2020. – Den politiska […]

 • Annons:  annons bild
 • Besked från Högsta förvaltningsdomstolen

  Då kom det slutgiltiga vargjaktsbeslutet från Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en enhällig domstol som ger beskedet att det var fel att stoppa 2016 års vargjakt i Värmland. Årets vargjakt på 24 vargar startar den 2/1 2017 som planerat i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg. Ett glädjande besked som förhoppningsvis ger en tryggare situation framöver när […]

 • Rovdjursangrepp 2016

  Jag samlar här de angrepp som kommit till min kännedom, och som jag har länkat till från hemsidan. Syftet är att löpande under säsongen få en överblick över var angreppen äger rum, och ungefär hur många de är. Listan kan inte betraktas som en fullständig sammanställning över rovdjursangrepp på får som ägt rum under 2016. […]

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Får inte överklaga jakt på varg

  Kammarrätten i Sundsvall har slagit fast: Två organisationer som överklagat beslut om vargjakt har inte visat att de har rätt till det Två organisationer som överklagat beslut om vargjakt har inte visat att de har rätt till det. Den bedömningen gör kammarrätten i Sundsvall i två ärenden om olika jaktbeslut. Det krävs minst 100 medlemmar […]

 • De har förändrat livet för både jägare, fårägare och de som bor inom vargreviren.

  Under sommaren har Länsstyrelsen i Örebro gjort tre olika enkätundersökningar som alla handlat om hur rovdjuren påverkar vardagen. Det finns ett 50-tal vargar och ett 40-tal lodjur i länet enligt de senaste beräkningarna. Av de 779 får- och getägare som finns registrerade i länet svarade 44 procent på enkäten. Och de svaren borde ge länsstyrelsen […]

 • Annons:  annons bild
 • Vildsvin förstör för 660 miljoner – varje år

  Nya siffror från SLU – mer än var tredje bonde är drabbad. Under Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund årsstämma i Nykvarn var det framförallt två frågor som lyftes. Den första av dem var vildsvinsskadorna. Hans Andersson, professor vid SLU, redovisade en färsk studie från SLU om skadornas omfattning. Omkring 4000 svenska bönder deltog i undersökningen. 39 procent […]

 • Frusterad jakt på fårdräpare

  Drygt 30 attacker och inte ens en skottchans. Skyddsjägarna sliter med att få tag på lodjuret som gäckar fårägarna i Hyssnatrakten. Men Bertil Andersson, rovdjurspårare på länsstyrelsen som håller i skyddsjakten ger inte upp. I nästan ett år har han och lokala jägare försökt fälla lodjuret, som enligt Bertil med all sannolikhet är en gammal […]

 • Annons:  annons bild
 • Lammuppfödare kommenterar Länsstyrelsens vargenkät

  Källa: Sveriges Radio Ett steg i rätt riktning. Så säger lammuppfödaren Gudrun Haglund Eriksson i Närkesberg om Länsstyrelsens attitydenkäter om varg. Länsstyrelsen har frågat jägare, får- och getägare och folk som bor i vargrevir vad de tycker om vargen och hur Länsstyrelsen hanterar vargfrågan. En del av det som framkommit är att de flesta får- […]