Medlemsfrågor

Medlemskommunikation
Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Verksamhetsledare
Erica Lindberg
erica.lindberg@faravelsforbundet.com

Fakturafrågor, adressändring, frågor om medlemskap
Åsa Holmqvist
073-855 80 50
asa@faravelsforbundet.com

Våra annonsörer