30 sep 2011

Hög kvalité på Gotlandsauktionen

Maude Fyrénius, Baggauktionskommitén, vill ge en lite annorlunda syn mot hur media uppfattade baggauktionen 2011 på Gotland.

Visst stämmer det att i år slogs inga nya rekord vad gäller högst betalda bagge, och inte heller när det gäller medelpriser på de sålda baggarna på auktionen. Det är helt korrekt. Kanske kan man inte heller vänta sig att det varje år skall slås rekord, då blir nog verklighetsuppfattningen till slut en smula skev. Vad vi dock kan konstatera var att det på auktionsdagen stod ett rejält gäng baggar på plats, och dessa var över lag av en hög kvalité.

(mer …)

27 sep 2011

Lägre priser på Gotlandsauktionen i år

25 500 kronor blev högstapriset på lördagens baggauktion på Gotland. Prisnivån blev överlag ganska låg. Anna Törnfelt: Många bra baggar såldes billigt

Tio äldre baggar och 52 bagglamm stod redo, bundna vid inplastade höbalar i Suderbys ridhus i väntan på att auktionen skulle börja och de skulle ledas fram i cirkeln, ett och ett, för att beskådas och bli bjudna på.  
Ett längre reportage kommer i nästa nummer av Fårskötsel.

Läs mer här.

24 sep 2011

SF är en viktig samarbetspartner i Vargkommittén

Brev skickat 2011-09-12:

Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Svenska Fåravelsförbundet är en viktig samarbetspartner i Vargkommittén

Svenska Fåravelsförbundet (SF) är medlemsorganisation
för svensk får- och getnäring, ett förbund med ca 3 000 medlemmar. I Sverige finns drygt 8 600 verksamma fårbesättningar där medelantalet djur per besättning är drygt 30 vuxna djur.

Till skillnad från huvuddelen av övrig svensk köttproduktion ökar lammköttsproduktionen sedan ett antal år tillbaka. Antalet besättningar liksom storleken på besättningarna växer. Efterfrågan på lammkött är stor och under 2/3 av året är efterfrågan på lammkött större än tillgången.
Den svenska produktionen lyckas inte – trots en produktionsökning – svara upp till efterfrågan varför importen idag täcker drygt 60 % av den svenska konsumtionen av lammkött.

Svensk fårnäring är den lantbruksnäring vars verksamhet påverkas hårdast av rovdjurspolitiken. Enligt Viltskadecenters skadestatistik så är över 95 % av de rovdjursangripna tamdjuren får. Nu när förvaltningen av rovdjuren är under förändring och fårnäringen i högsta grad påverkas, så anser vi att det är av största vikt att SF är delaktig i den processen. Därför vill vi att SF erhåller en egen plats i Vargkommittén. Det finns flera fördelar med att SF får en egen plats i kommittén, det skulle ge utrymme för en för processen mycket viktig dialog samt bidra till en ökad acceptans hos den enskilde drabbade fårägaren.

(mer …)

13 sep 2011

Rapport från Linköpingsauktionen

Totalt var 73 baggar anmälda till årets auktion i Linköping, där 71 stycken såldes. Tyvärr var priserna någon lägre än tidigare år.

Läs mer och se bilder här.

10 sep 2011

SLS höjer tillägg pälsskinn

Scans kund på päls-lammskinn KHi (Kontrollhudar International) gör en kraftfull höjning av tillägg pälsskinn from v36.

KHi vill få in fler pälsskinn och gör därför en höjning med
+ 105 kr/st. Ny nivå päls-tillägg för dig som leverantör blir 260 kr/godkänt skinn. Tillägget gäller tom v52 eller till KHi meddelar annat.
Godkända skinn är skinn som kommer från renrasiga gotlandslamm. Skinnen skall vara tillräckligt stora, vara jämna i färgen och ha en vacker lock och glans.
Har du frågor kring pälsskinn så är du välkommen att kontakta SLS Direkt eller din inköpare via tel:
0771-500 500.

25 aug 2011

Ny utbildning: Driftledare Får

Lövsta Lärcenter på Gotland ansöker hos yrkeshögskolemyndigheten om att anordna en YH-utbildning (driftsledare får) med början hösten 2012.

En betydande del av undervisning är praktik på lammgårdar. Praktiken kan göras i hela Sverige så vi söker nu gårdar som kan vara intresserade av "hjälp" under lamning-sommar arbete.

(mer …)

11 aug 2011

Felaktigt gårdsstöd måste betalas tillbaka

Lantbrukare som har fått för mycket gårdsstöd för ett eller flera av åren 2005-2007 måste betala tillbaka. Det gäller de som har fått gårdsstöd för mark som inte var stödberättigande jordbruksmark.

Jordbruksverket genomförde under åren 2008-2010 en inventering av jordbruksmark. Den visade att inte all mark som angetts i SAM-ansökningarna under åren 2005-2007 uppfyllde kraven på jordbruksmark. Lantbrukare som har fått gårdsstöd för sådan mark måste nu betala tillbaka den felaktiga delen av stödet.

(mer …)

13 jul 2011

Enklare märkning och rapportering av får och getter vid slakt

Djurhållare som levererar grisar, får eller getter till slakt har under våren 2011 fått möjligheten att utnyttja förenklingar i reglerna när det gäller rapportering av får och getter samt märkning av grisar.

– Vi ser dessa förenklingar som en bra möjlighet att förenkla för branschen utan att förmågan att smittspåra äventyras.

(mer …)

29 maj 2011

Lammriksdag med forskningstema

Sedan 2005 hålls i anslutning till Fåravelsförbundets stämma en lammriksdag. En dag fylld av inspiration och kunskap.
På bilden syns foajén där det fanns diverse utställare med anknytning till fårnäringen. Skaraborgs Fåravelsförenings kaffehörna fanns också där och förhöjde stämningen men gott fika.

Temat för lammriksdagen har varierat genom åren men när stämman hålls i Skara ligger det nära till hands att temat blir forskning på får.

(mer …)

24 apr 2011

Byggnadstips för lammuppfödare

Svensk lammuppfödning bygger ofta på enkla byggnader och mycket manuellt arbete och det finns ett stort utrymme för rationella lösningar som förbättrar ekonomin.

Det visar ett projekt vid SLU. Idag kommer bara en tredjedel av det lammkött som säljs i Sverige från inhemska uppfödare. 

(mer …)

20 apr 2011

Mycket brist och lite betalt

Det har som vanligt varit stora nyheter om att det är brist på lamm till påsk. För vanliga konsumenter kan det te sig obegripligt varför man inte bara gör fler lamm och säljer.
För dem som producerar lamm ter det sig obegripligt varför priset påsken 2011 är det samma som 2009.

Klicka här för att se en pdf över avräkningspriser år 2008-2011 vid olika högtider på året så som påsk och ramadan. 

Här är en av många artiklar om bristen på påsk-lamm.

(Pdf:en har sammanställts av Bertil Gabrielsson.)

28 feb 2011

Undersökning om ulltapp hos får


Det kan finnas många orsaker till varför får tappar sin ull. Tidigare undersökningar och fallstudier tyder på att bland annat brister i foderstaten, insektsangrepp, parasiter och infektionssjukdomar kan orsaka ulltappet.

Men hur ser situationen ut i Sverige? Är det ett problem att fåren tappar sin ull och vad beror det i så fall på?
Genom en undersökning skall vi försöka belysa dessa frågor.
Undersökning om ulltapp hos får är en del av ett examensarbete av Maria Fors inom ämnet husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Handledare i ämnet är Gun Bernes vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU samt Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.

Själv undersökningen har nu stängts men om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.
Lena.Stengarde@svdhv.org

25 feb 2011

Informationsmöte om avelsvärdering får

Svenska Fåravelsförbundet inbjuder till informationsmöte om Avelsvärdering Får.
Mötet kommer att äga rum i Tranås hos Wigéns, Hjälmarydsv 1, lördagen den 12:e mars mellan kl 13-16.
Alla intresserade välkomna!

(mer …)

8 feb 2011

Miljöhusesynen är en lönsam affär

Nu finns en uppdaterad version av Miljöhusesyn 2011 i både pappersformat och www.miljohusesyn.nu

Med Miljöhusesyn går det enkelt att få reda på vilka regler som gäller för ett lantbruksföretag.

(mer …)

26 jan 2011

Årets lammleverantör 2010


Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att SLS, Scans inköpsbolag, utsett Anette och Martin Skoog, Halvbackens gård i Ervalla, till Årets lammleverantör 2010.

– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare SLS leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100% svenskt kött året om, säger Fredrik Jönsson, VD SLS.

(mer …)