Rovdjur

Ansvariga för rovdjursfrågor

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

 • Stämmouttalande om rovdjursfrågan

  Förbundsstämman den 18 maj 2018 har gjort ett Stämmouttalande om rovdjur som kommer att gå ut till politiker, myndigheter och media. Budskapet är att fårnäringen har stora möjligheter att öka produktionen av svenskt lammkött om förutsättningar och möjligheter ges. Men samtidigt ser vi med stor oro på att de beslut som är tagna av Riksdag […]

 • Annons:  annons bild
 • Upprop från Svenska Fåravelsförbundet

  Sprid uppropet nedan vidare Hämta som pdf ›› | Finns också på vår Facebooksida ›› Se också Stämmouttalande 2018 ›› Namninsamlingen som startades den 11 maj 2018 undertecknades av 1323 personer och är nu avslutad (1311 hade undertecknat vid inlämnandet). Listan har överlämnats till Kristina Yngwe, vice ordförande i landsbygds- och miljöutskottet. Enligt Rovdjurspropositionen, beslutad […]

 • Vet vi vilka rovdjursavvisande åtgärder som fungerar?

  Källa: SLUs kunskapsbank Åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur är viktiga i områden där människor och stora rovdjur lever sida vid sida. Angrepp har förekommit i tusentals år, men förvånansvärt lite forskning finns kring åtgärdernas effekt. I en genomgång av vetenskapliga artiklar publicerade åren 1990–2016 hittades 21 studier där man utvärderat effekten av olika åtgärder […]

 • Annons:  annons bild
 • Dokumentation av seminarium om rovdjur och tamdjur

  Den 24 maj hölls ett seminarium med tema rovdjur-tamdjur. Deltog gjorde tamdjursägare, intresseorganisationer och länsstyrelsen Gävleborg. Dagen syftade till att ge en återblick och uppföljning från föregående seminarier med samma tema samt att presentera aktuella nyheter. Nu finns dokumentation från seminariet att hämta: Dokumentation seminarium 24 maj rovdjur-tamdjur ››

 • Rovdjursseminarium med tema tamdjur

  Den 24 maj bjuder De 5 Stora in tamdjursägare, intresseorganisationer och myndigheter till ett seminarium med tema rovdjur-tamdjur. Dagen syftar till att ge en återblick och uppföljning från föregående seminarier med samma tema – samt att presentera aktuella nyheter. SFs Gudrun Haglund-Eriksson kommer att tala om utbildningar för tjänstemän i tamdjurshållning. Datum: 24 maj Plats: […]

 • Annons:  annons bild
 • Länsstyrelserna får fatta beslut om skyddsjakt även i fortsättningen

  Naturvårdsverket har beslutat att fortsätta delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur till alla berörda länsstyrelser. Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, lodjur och varg till samtliga länsstyrelser förutom Gotland. Delegationen gäller från och med 1 januari 2017 fram till och med 30 juni 2020. – Den politiska […]

 • Besked från Högsta förvaltningsdomstolen

  Då kom det slutgiltiga vargjaktsbeslutet från Högsta förvaltningsdomstolen. Det är en enhällig domstol som ger beskedet att det var fel att stoppa 2016 års vargjakt i Värmland. Årets vargjakt på 24 vargar startar den 2/1 2017 som planerat i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg. Ett glädjande besked som förhoppningsvis ger en tryggare situation framöver när […]

 • Annons:  annons bild
 • Vi arbetar vidare med rovdjursfrågan …

  Rapport gällande Fåravelsförbundets arbete med rovdjursfrågan. Förutom det vi gör på egen hand sker mycket av arbetet med rovdjursfrågan i samarbete med LRF. Läs även LRFs text om hur man jobbar med rovdjursfrågan. Under de senaste två åren har förbundet svarat på ett tiotal olika remisser, varav fem under våren 2016 kring rovdjursfrågor – Skyddsjakt […]

  Läs hela artikeln ››
 • Rovdjurspolicy

  Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige. SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna. Principer Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande. Samtliga merkostnader, […]

 • Annons:  annons bild
 • Rovdjurspolicy 2012

  Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige. SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna. Principer Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande. Samtliga merkostnader, […]