• Film: Addicted to sheep

  It’s hard, it’s long hours in all weathers, it’s total commitment for little financial return. Why would anyone want to be a hill farmer, and a tenant farmer at that, these days … Addicted to sheep är ett intimt porträtt av ett år med en familj som arrenderar och brukar en gård belägen 1300 meter […]

 • Annons:  annons bild
 • Införande av nya jordbrukarstöd 2015

  År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Jordbruksverkets chefsekonom, Harald Svensson, svarar här på några frågor om läget kring införandet av de nya stöden. Vad är klart när det gäller de nya stöden? Regler och villkor för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är klara och […]

 • Film: Effektivare lammproduktion – ungtackan

  Lesley Stubbings föreläsning om effektivare lammproduktion, med fokus på ungtackan. Seminariet hölls i Uppsala i sepember och presenterades av Gimrarna, i samarbete med LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet. Se filmen här ››

 • Annons:  annons bild
 • Scrapie kan smitta människor

  Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein. Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga […]

 • Rösta på årets leverantör och årets transportör

  Med utmärkelsen Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014 vill HKScan Agri lyfta fram några som gjort en extra bra insats under året. Se intervjuer med de nominerade kandidaterna. Filmen finns i större storlek här ›› Röstningen pågår till och med den 6:e januari 2015 på www.hkscanagri.se. Information om Årets leverantör 2014 och Årets Transportör […]

 • Annons:  annons bild
 • Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige

  En ny kunskapsbank om mat och dryck. Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella matråvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Jordbruksverket lanserar nu en webbaserad kunskapsbank, Smaka Sverige. Jordburksverket: Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige – en ny kunskapsbank om […]

 • Bra produktivitet men höga kostnader i svenskt jordbruk

  Sveriges jordbruk är effektivt med bra avkastning, friska djur och god tillväxt. Men jämfört med konkurrentländerna har Sveriges bönder högre kostnader för byggnader och arbete. De högre kostnaderna kan delvis förklaras av våra geografiska förutsättningar och lagkrav. Det visar rapporten Grön Konkurrenskraft som har undersökt det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder. Rapporten […]

 • Annons:  annons bild
 • Forskare använder gamla pergamentskrifter för att studera jordbrukets utveckling

  Miljontals dokument som finns sparade i världens arkiv kan ge ledtrådar till jordbrukets utveckling under tidigare århundraden, tack vare en ny teknik för att analysera DNA som finns i gamla pergament. Detta rapporterar forskare från Trinity College i Dublin och University of York i en ny studie. Forskarna kunde använda den nya metoden för att […]

 • Holland: Antalet får minskar

  Antalet får i Holland har minskat från 1,3 miljoner till strax under en miljon sedan början av 2000-talet och fårgårdarna har minskat med en tredjedel till ca 12 000. En stor del av nedgången kan skyllas på det stora utbrott av mul- och klövsjuka man hade 2001. Nedmontering av ett särskilt bidrag för fåruppfödare som […]