• Förslag till ny djurhälsoförordning

  Remissyttrande angående förslag till ny djurhälsoförordning. Datum: 2013-09-16 Remiss: Jordbrukssverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med LRF LRF Mjölk Sveriges Nötköttsproducenter Sveriges Grisföretagare Svenska Ägg Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Annons:  annons bild
 • Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av stora rovdjur

  Synpunkter på rapporten ”Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av björn, järv, lodjur och varg i Sverige”. Datum: 2013-06-24 Rapportlämnare: Enveco Miljöekonomi AB Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med Sveriges Lammproducenter Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Salmonella diarizonae

  Remissyttrande angående ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om livsmedelshygien (SJVSFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur. Datum: 2013-05-27 Remiss: Jordbrukssverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med Lammproducenterna Svenska Djurhälsovården Kött och Charkföretagen Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Annons:  annons bild
 • Sanktionsskalor

  Remiss av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande. Förslaget gäller dels ändring av hänvisningar till regler som är tvärvillkor samt ett nytt kapitel 8 om påföljder vid villkorsfel. Datum: 2013-05-16 Remiss: Jordbrukssverket Svar: LRF och LRF Mjölk Svenska Fåravelsförbundet Ekologiska Lantbrukarna LRF Norrlandsgruppen Sveriges Nötköttsproducenter […]

 • Typgodkännande av fångstredskap

  Remissyttrande gällande utkast till Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. Datum: 2013-04-11 Remiss: Naturvårdsverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Annons:  annons bild
 • Salmonella – ett nationellt strategidokument

  Salmonella är den näst vanligaste zoonosen på människa i Sverige. Genom att ta fram ett nationellt strategidokument vill myndigheterna visa vilka konkreta åtgärder som är angelägna för att få ned antalet fall av salmonellainfektion hos svenskar. Datum: 2013-04-02 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med LRF LRF Mjölk Svenska Djurhälsovården Sveriges Nötköttsproducenter Sveriges Grisföretagare Sveriges […]

 • LRFs nya rovdjurspolicy

  Remissyttrande på internremiss om förslag till LRFs nya rovdjurspolicy. Datum: 2013-02-28 Remiss: Lantbrukarnas Riksförbund Svar: Svenska Fåravelsförbundet Ladda ner remissvar (pdf) ››